Jurus Olahraga Kempo

Jurus dalam olahraga kempo adalah rangkaian gerakan-gerakan yang dilakukan secara terencana dan harmonis. Jurus kempo dapat digunakan untuk menyerang, bertahan, atau kombinasi keduanya.

Jurus kempo dibagi menjadi dua kategori, yaitu jurus serangan dan jurus pertahanan.

Jurus Serangan

Jurus serangan kempo menggunakan berbagai teknik, termasuk pukulan, tendangan, dan kuncian.

 • Pukulan

Jurus pukulan kempo dapat dilakukan dengan menggunakan tangan terbuka atau tangan tertutup. Pukulan kempo biasanya dilakukan dengan menggunakan kaki depan dan kaki belakang.

 • Tendangan

Jurus tendangan kempo dapat dilakukan dengan menggunakan kaki depan, kaki belakang, atau lutut. Tendangan kempo biasanya dilakukan dengan menggunakan kaki depan dan kaki belakang.

 • Kuncian

Jurus kuncian kempo digunakan untuk menjepit atau menahan lawan. Kuncian kempo biasanya dilakukan dengan menggunakan lengan dan kaki.

Jurus Pertahanan

Jurus pertahanan kempo digunakan untuk melindungi diri dari serangan lawan. Jurus pertahanan kempo dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk tangkisan, penghindaran, atau kuncian.

 • Tangkisan

Jurus tangkisan kempo digunakan untuk memblokir atau membelokkan serangan lawan. Tangkisan kempo dapat dilakukan dengan menggunakan tangan, kaki, atau badan.

 • Penghindaran

Jurus penghindaran kempo digunakan untuk menghindari serangan lawan. Penghindaran kempo dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk melangkah, melompat, atau berputar.

 • Kuncian

Jurus kuncian kempo dapat digunakan untuk menjepit atau menahan lawan. Kuncian kempo biasanya dilakukan dengan menggunakan lengan dan kaki.

Selain jurus serangan dan pertahanan, kempo juga memiliki jurus-jurus lain, seperti jurus lari, jurus lompat, dan jurus jatuh. Jurus-jurus ini digunakan untuk meningkatkan kebugaran fisik dan kelincahan.

Berikut adalah beberapa contoh jurus kempo:

 • Jurus serangan
  • Pukulan lurus (choku zuki)
  • Pukulan silang (yoko zuki)
  • Pukulan atas (gyaku zuki)
  • Tendangan depan (mae geri)
  • Tendangan samping (yoko geri)
  • Tendangan putar (mawashi geri)
  • Kuncian leher (juji gatame)
 • Jurus pertahanan
  • Tangkisan tangan (uke)
  • Tangkisan kaki (geri uke)
  • Penghindaran (tenkan)
  • Kuncian siku (ude garami)

Jurus-jurus kempo dipelajari secara bertahap, mulai dari jurus-jurus dasar hingga jurus-jurus lanjutan. Pempelajarian jurus kempo harus dilakukan dengan bimbingan instruktur yang berpengalaman.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *